Pentru sesiunea de practică 2024, vă propunem o listă de teme prin care să dobândiți cunoștințe tehnice și să vă familiarizați cu dezvoltarea de produse și servicii într-o companie orientată către domeniul spațial și al aplicațiilor relevante. Temele vor fi abordate în echipe, fiecare student fiind responsabil de o anumită activitate și colaborând apoi cu ceilalți membri ai echipei pentru atingerea obiectivului comun.

Pentru înscriere, vă rugăm să trimiteți un CV, împreună cu exprimarea intenției pentru o anumită temă la adresa practica at roinspace dot com. Studenții selectați în urma acestei etape vor fi invitați la un interviu.

Join our team!
Alatura-te echipei noastre!

Teme propuse pentru perioada de practică iulie – septembrie 2024 :

1. Sisteme de comunicații pentru satelit și stație de sol (2 locuri)

Tema implică dezvoltare software pentru elementele sistemului de comunicații pentru un satelit, atât pentru segmentul terestru, cât și pentru segmentul spațial (transmitere comenzi, programarea operării, transfer de date, comandă și control stație de sol).  

Activități propuse: 

 • analiza elementelor subsistemului de comunicații (componente), caracteristici de operare (parametrii RF, modulație, protocol) etc.
 • dezvoltare software pentru funcțiile de transmitere comenzi, transfer de date, programarea operării, comanda și controlul stației de sol)
 • testarea lanțului de comunicare în laborator între model autonom satelit și model stație de sol

Competențe necesare:

 • cunoașterea unor limbaje de programare: Python/ C++ 
 • cunoașterea elementelor fundamentale de comunicații RF și proiectarea electronică 

#satellite #communications #embeddedSW 

2. Modelare termală și de vibrații pentru sisteme spațiale (2 locuri)

Utilizând SolidWorks ca software pentru modelare și simulare urmărim: 

 • realizarea/rafinarea modelului mecanic
 • realizarea modelelor cu element finit
 • modelarea pentru simulări de încercări mecanice (vibrații aleatorii și sinusoidale)
 • analiza rezultatelor modelului și formularea de recomandări de îmbunătățire a proiectului mecanic

Competențe necesare:

 • cunoașterea principiilor de proiectare mecanică
 • familiaritatea cu programe de proiectare CAD
 • cunoștințe despre analiza cu element finit

#CAD #FEA #AIT 

3. Fuziunea datelor provenite de la senzori pentru estimarea poziției și orientării (1 loc)

Se urmărește implementarea unui algoritm de combinare a datelor de poziție și orientare de la mai mulți senzori (GNSS, accelerometru, magnetometru, girometru) pentru estimarea precisă a poziției și orientării unui receptor. 

Activități propuse: 

 • studiul tipurilor de senzori și modului de utilizare
 • interfațarea cu senzorii și colectarea datelor provenite de la aceștia
 • implementarea unui filtru Kalman (extins) pentru estimarea poziției și a orientării receptorului
 • transpunerea algoritmului pe un microcontroller și verificarea funcționalității acestuia

Competențe necesare:

 • cunoașterea unor limbaje de programare: Python/ C++
 • cunoașterea protocoalelor clasice de comunicare (SPI, UART, I2C)

#GNSS #SensorFusion

4. Dezvoltare software pentru sisteme autonome de tip satelit (2 locuri)

Tema implică dezvoltarea de software pentru sisteme destinate sateliților sau subsistemelor spațiale prin programarea de module embedded.  

Activități propuse: 

 • familiarizarea cu modulele programate
 • familiarizarea cu interfețele de comunicații standard și dezvoltarea de emulatoare simplificate
 • implementarea arhitecturii, proiectarea și realizarea unui modul de interfațare (pe baza unui ICD – interface control document)
 • implementarea SW pe modelele de laborator
 • testarea și verificarea performanțelor

Competențe necesare:

 • cunoașterea unor limbaje de programare: Python/ C++
 • cunoașterea unei arhitecturi de microcontroller, ex. Arduino (AVR), STM32

#embeddedSW #microcontroller #C/C++ 

5. Detecția și caracterizarea interferențelor în spectrul GNSS (1 loc)

Se urmărește analiza si implementarea metodelor de detecție și clasificare a interferențelor în spectrul GNSS. 

Activități propuse: 

 • studiul metodelor de detecție și caracterizare a interferențelor
 • implementarea metodelor la nivel software
 • efectuarea testelor folosind hardware specializat 

Competențe necesare:

 • cunoașterea unor limbaje de programare: Python/ C++
 • cunoașterea elementelor fundamentale de comunicații RF și procesare de semnal

#RF #SignalProcessing