Pentru sesiunea de practică iulie-septembrie 2022, vă propunem o listă de teme prin care să dobândiți cunoștințe tehnice și să vă familiarizați cu dezvoltarea de produse și servicii într-o companie orientată către domeniul spațial și al aplicațiilor relevante.

Pentru înscriere, vă rugăm să trimiteți un CV, împreună cu exprimarea intenției pentru o anumită temă la adresa
practica at roinspace dot com. Studenții selectați în urma acestei etape vor fi invitați la un interviu.

Teme de practică propuse:

1. Electronică de putere și acumulatori pentru rachete și sateliți

Se urmărește realizarea și fabricarea unui PCB care să realizeze un convertor DC-DC cu densitate ridicată de putere, cu redundanță inclusă și ieșiri multiple.

Activități propuse:

 • analiza funcțională a convertoarelor DC-DC
 • dezvoltarea schemei electronice a plăcii
 • realizarea traseelor PCB-ului

Competențe recomandate:

 • noțiuni de electronică, concepte de convertoare DC-DC
 • cunoașterea unui program de design electronic (eg. KiCAD)

#power #electronics #DCDCconverter

 

2. Rețele neuronale pentru reducerea erorii de poziționare GNSS

Se urmărește dezvoltarea și antrenarea unui model neuronal care să reducă erorile provenite din reflexia semnalului GNSS cauzată de obstacole (multipath). 

Activităţi propuse:

 • analiza arhitecturilor de rețele neurale și a algoritmilor de antrenare din literatură
 • procesarea datelor provenite de la receptorul GNSS
 • dezvoltarea unei interfețe cu receptorul GNSS, prin care se aplică corecţiile estimate de modelul neuronal

Este recomandată cunoaşterea unor limbaje de programare: Python/MATLAB.

#GNSS #multipath #ML

 

3. Semnale GNSS pe orbită. Determinarea configurațiilor unui receptor GNSS prin replay de înregistrări radio

Utilizând un SDR pentru generarea unui semnal RF GNSS corespunzător unei orbite, urmărim următoarele activități:

 • prelucrarea datelor de la simulatorul GNSS al ESA ESTEC
 • replay de date înregistrate și scenarii de configurare a receptorului GNSS
 • identificarea configurațiilor optime, a caracteristicilor lor, plus justificare

Competențe recomandate:

 • cunoașterea principiului de funcționare a GPS-ului
 • analiza datelor
 • cunoștințe despre măsurări în electronică.

#GNSS #GPS #Galileo

 

4. Dezvoltarea algoritmului de recunoaștere pentru identificarea a două picături de apă

Se urmărește implementarea unui algoritm de recunoaștere pentru analiza și procesarea imaginilor. Implementarea pentru analiza imaginilor va fi realizată folosind OpenCV.

Activități propuse:

 • studiul metodelor de recunoaștere a obiectelor din imagini
 • analiza imaginilor achiziționate
 • realizarea arhitecturii software (UML)
 • implementarea algoritmului/metodei de recunoaștere a obiectelor.

Este recomandată cunoaşterea unor limbaje de programare: Python/ C++.

#imageprocessing #openCV

 

5. Dezvoltarea unei platforme Web pentru procesarea și vizualizarea produselor SENTINEL 

Se urmărește dezvoltarea unei platforme WEB destinată analizei și procesării  produselor satelitare SENTINEL (imagini satelitare de tip radar sau optic)

Activităţi propuse:

 • utilizarea și administrarea GeoServer
 • implementarea microserviciilor RESTful
 • utilizarea bazelor de date SQL și NoSQL

Competențe recomandate:

 • cunoașterea limbajelor Java sau Javascript
 • noțiuni OOP
 • minime cunoștințe în dezvoltarea bazelor de date

#microservices #satelliteimagery #earthobservation

 

6. Determinarea direcției interferențelor și a bruiajului în benzile de semnale GNSS

Se urmărește implementarea unui sistem de determinare a direcției de recepție a interferențelor sau a bruiajului în benzile GNSS.

Activități propuse:

 • achizitia de semnale I/Q
 • analizarea metodelor de determinare a direcției (beamforming, algoritmul MUSIC, correlative interferometer)
 • implementarea algoritmului/metodei de determinare a direcției

Competențe recomandate:

 • cunoașterea conceptelor de bază a procesării de semnale și Software Defined Radio
 • cunoașterea unui limbaj de programare: Python/ Matlab/ Java

#DSP # SDR #Jamming

 

7. Implementare și testare Digipeater APRS pe microcontroller. Implementare comenzi pentru CubeSat Payload

Se urmărește înțelegerea și implementarea protocolului APRS pe un microcontroller, folosind librarii existente. 

Activități propuse:

 • interfațarea cu radioul digital
 • dezvoltare și implementare comenzi pentru Payload CubeSat (Take Photo, Get File, Get Time, Set Parameters etc), Cosmos, STM32
 • testarea sistemului end-to-end, în multiple scenarii

Competențe recomandate:

 • cunoasterea limbajelor de programare C/C++
 • cunoștințe despre procesarea caracterelor (string-uri)

#APRS #GPS #radio 

 

8. Implementarea unor metode de predicție a poziției unui satelit

Se urmărește analiza comparativă și implementarea a mai multor metode de predicție a poziției unui satelit care orbitează Pământul. 

Activităţi propuse:

 • analiza tipurilor de orbită pe care le poate descrie un satelit
 • modelarea dinamicii satelitului în orbită
 • analiza comparativă și implementarea mai multor metode de predicție a poziţiei (ex: Cowell, Enke, TLE)
 • implementarea algoritmilor dezvoltați într-un limbaj de programare (ex: Python, MATLAB, C/C++) şi validarea lor folosind STK

Este recomandată cunoaşterea unor limbaje de programare: Python/ MATLAB/ C/C++.

#orbitprediction #orbitalmechanics #STK