IASO este un proiect ce presupune dezvoltarea unei aplicații mobile de detectie a expunerii la SARS-CoV-2. Iata cum functionează:

Detecția expunerilor se realizeaza prin tehnologia Bluetooth Low Energy prin care utilizatorii aplicației mobile pot face schimb de chei de expunere (TK). O data la 24 de ore, pe terminalul fiecărui utilizator se generează o cheie temporară de expunere, aceasta fiind schimbată pentru a face imposibilă identificarea utilizatorilor. Cheile de expunere temporară se transmit către toate terminale care au aplicația instalată și se află în imediată apropiere (mai puțin de 5 m). Prin acest schimb de chei de expunere între utilizatorii aplicației mobile se poate ține evidența contactelor. Atât cheile temporare generate de fiecare aplicație cât și cele detectate, sunt stocate local pe terminalul mobil timp de 14 zile. În cazul în care un utilizator este diagnosticat cu virusul SARS-Cov-2, cheile sale temporare de expunere, care sunt generate o data la 24 de ore, sunt trimise către backend-ul sistemului și redistribuite către ceilalți utilizatori, astfel încât aceștia pot verifica dacă au intrat în contact cu pacientul prin compararea cheilor de expunere din propriul telefon cu cheile temporare de expunere primite de la backend.

Transmisiunea cheilor temporare de expunere se realizeaza prin Bluetooth Low Energy iar stocarea acestora se realizeaza local, pe dispozitivul utilizatorului, intr-o baza de date SQLite. În baza de date locală, pentru fiecare cheie de expunere primită de la ceilalți utilizatori sunt stocate următoarele informații:

  • durata sesiunii curente (durata de timp în care cheia este detectată)
  • durata sesiunii maxime (în cazul în care cheia a mai fost detectată sau au existat întreruperi mai mari de 30 de minute în timpul sesiunii curente, se va reține durata maximă
  • de timp în care cheia a fost detectat)
UI principal de unde se poate începe scanarea
Afișarea contactelor cu pacienți SARS-CoV-2
Confirmarea lipsei contactelor cu pacienți SARS-CoV-2

Transferul cheilor temporare ale unui pacient SARS-CoV-2 către baza de date a sistemului se face prin generarea și scanarea unui cod QR de către o aplicație dedicată personalului medical autorizat. Prin transmiterea celor 14 chei temporare de expunere acestea vor deveni chei de diagnoza (DK). Microserviciul Exposure Service are rolul de a stoca și transmite cheile de diagnoza către restul utilizatorilor în scopul de a-i notifica legat de posibilele contacte cu pacienții cu SARS-CoV-2.

În momentul în care un utilizator dorește sa afle dacă a avut contact cu un pacient COVID, aplicația mobilă va realiza un request HTTP către microserviciul Exposure Service și acesta va returna un set de chei de diagnoza ale tuturor pacienților SARS-CoV-2 identificați în ultimele 14 zile. Lista ce conține cheile de diagnoza va fi comparata cu baza de date locală de pe dispozitivul utilizatorului și în cazul în care printre cheile de expunere stocate exista chei de diagnoza, utiliatorul va fi informat cat timp a stat în contact cu pacientul respectiv și la ce distanța estimativă a fost de acesta. Pe baza acestor informații utilizatorul poate lua decizia dacă sa faca sau nu un test pentru a verifica daca a contact virusul.

In plus, aplicația mobila prezinta functionalitatea de completare a triajului epidemiologic necesar utilizatorilor în momentul în care aceștia doresc să intre într-o anumită instituție. Fiecare instituție își poate urca în infrastructura sistemului un template pentru formularul de triaj epidemiologic. În momentul în care un utilizator dorește să intre într-o instituție, va selecta numele acesteia din aplicația mobilă și va începe formularul prin completarea datelor personale.

Alegerea instituției
Completarea datelor personale

Aplicația mobilă va face un request către microserviciul Screening-Service și pentru instituția selectată va primi formularul necesar. După completarea acestuia, aplicația mobilă va urca formularul în backend-ul Iaso prin scanarea unui cod QR oferit de instituție, iar pe baza acestuia, microserviciul Screening-Service va calcula un scor prin care utilizatorul afla dacă are sau nu acces în instituție. În cazul în care utilizatorul obține un risc mediu sau ridicat, aplicația permite afișarea formularului completat în scopul de a fi revizuit de un medic. Totodată, cetățeanul este informat după scanarea codului QR asupra nivelului de risc pe care si-l asumă în momentul în care intra într-o anumit spital. Se calculează ca medie a punctajelor din formularele de triaj epidemiologic primite de cetățenii care au vizitat spitalul.

Completarea formularului
Afișarea scorului
Afișarea răspunsurilor către medic

Despre proiect

Aplicatia pentru terminalele mobile a fost dezvoltată de către Romanian InSpace Engineering SRL în cadrul proiectului “IASO – Sistem informatic integrat de monitorizare și modelare epidemiologica pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus în cazul transmiterii comunitare” Contract 18SOL/2020, finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării prin Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Invățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

Proiectul a fost realizat de un consorțiu condus de Institutul de Științe Spațiale împreună cu Romanian InSpace Engineering SRL, Institutul National de Sănătate Publică și Administrația Națională de Meteorologie.